De lovlige havne uden for købstæderne
Et halvt århundrede senere - i 1634 - var der igen opstået så stor uenighed mellem "Borgerne og Bønderne" på Lolland og Falster, at kongen i et nyt åbent brev gentog bestemmelserne om eksportperioder; han tillod import til egen husholdning med undtagelse af øl og vin samt gav en oversigt over de lovlige havne uden for købstæderne. Blev bøndernes merkantile zone til vands således udvidet eller i det mindste fastholdt, blev den imidlertid beskåret til lands, idet hele fem landmarkeder i disse år blev flyttet til købstæderne, i første omgang efter et initiativ fra borgerskabet i Maribo i 1633.
Set i dette lys er det logisk, at købstædernes oplandsstrategier forekommer defensive og parerende, også selv om de på overfladen tog sig offensive ud. Det belyses blandt andet af, at den eneste begunstigelse, Nysted fik, var tildelingen af det tidligere marked i Olstrup i 1636. Byens held bestod i, at den på trods af dårlige havneforhold dog lå lidt ugeneret i det sydøstlige hjørne af Lolland, og byen fik på den konto i 170o-tallet et handelsliv, der kun blev overgået af Nakskovs.
Nogle af disse havne - idet mindste Gammelhavn, Blands og Egholm - blev forbudt i midten af 160o-tallet, og andre blev kortvarigt åbnet, men bønderne på Falster og Lolland beholdt i store træk deres gamle tilbud og friheder.

Skipperne i Stige
Byen handlede dog ifølge indberetningen mest med byg og malt, men fik i det hele taget en grusom salve fra byfogeden, der redegjorde for, hvordan ingen af byens købmænd kunne måle sig med deres kolleger i nabobyerne. Eller for den sags skyld med en eneste af tilbud på handel med billig salg fra skipperne i Stige. Ikke en af dem kunne handle kontant. Også her vandt købmandshandelen frem, og fra byen blev udskibet 9.300 tdr. korn i første halvår af 1793. Konklusion: På trods af de mange anslag mod privilegiesystemet bevarede de fynske købstæder en høj grad af centralitet, om end det skete under pres fra skipperne fra Odense Fjord og Ærø. Odense og Svendborg fremstår som deciderede tilbud fra landsdelscentre og Assens, Fåborg og Nyborg som regionscentre.
håndværk      håndværker      billig      tilbud      gratis     Om aNyhed  •  Stem Knapper  •  Knap Generator  •  Avanceret søgning  •  RSS Feeds  •  FAQ  •  ^ Til Toppen
Drives af Koala Designs | Danske Hjemmesider | Blog Indeks