Når du lægger ud med at have en online tilstedeværelse, f.eks. i form af et website, er det sjældent for blot at være online. De fleste har et website, fordi de ønsker at deres besøgende foretager en handling – altså konverterer, på den ene eller anden måde. En A/B splittest lader dig teste en version af en side op imod en anden. På den måde kan du måle sidernes forholdsvise effekt. For et målbart udgangspunkt af dine forbedringer på dit website, er det en god idé at teste på dine tiltag. I dette blogindlæg kan du læse nærmere om, hvordan du kommer igang. online marketing      landing page optimization      lpo     Om aNyhed  •  Stem Knapper  •  Knap Generator  •  Avanceret søgning  •  RSS Feeds  •  FAQ  •  ^ Til Toppen
Drives af Koala Designs | Danske Hjemmesider | Blog Indeks