Priserne på de danske e-cigaretforhandlere varierer voldsomt, og som forbruger skal du se dig godt for. Dampguiden.dk sammenligner priser på over 20 danske forhandlere, og kan dokumentere vilde besparelser. På en eGo-T (en god e-cigaret til begynderen) svinger priserne fra 285 kr. til næsten 500 kr. Faktisk er nogle af de forhandlere der ligger på side 1 når man søger på Google efter eGo-T 57% dyrere end den billigste! e-cigaret      ego-t      prissammenligning     Om aNyhed  •  Stem Knapper  •  Knap Generator  •  Avanceret søgning  •  RSS Feeds  •  FAQ  •  Google+  •  ^ Til Toppen
Drives af Koala Designs | Danske Hjemmesider | Blog Indeks